HELFO tannlege

Vi er registrerte hos HELFO

Regelverk for tannlege - Helfo refusjon

Mange lurer på mulighetene for å få refusjon fra Helfo. I følge Helfo ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandlinger utført av tannlege ved følgende tilstander/tilfeller:

 1. Sjelden medisinsk tilstand. Tannlegen skal ha oversikt over hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen. Du kan også lese mer om sjeldne medisinske tilstander på helsenorge.no.
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 6. Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 7. Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 8. Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon og erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader)
 10. Hyposalivasjon (munntørrhet)
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 12. tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse)
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)


Vi i Soldent gjør klar papirene du trenger å sende inn til Helfo etter behandling. Summen på refusjon bestemmes av Helfo etter at behandlingen er fullført. Man kan søke om refusjon én gang for øvre kjeve og én gang for nedre kjeve.

Pasientene våre som har søkt refusjon fra Helfo har fått tilbake 40-80% av kostnaden de betalte for tannbehandling.

Hvordan ser hele prosessen ut hos oss?

 1. Vi booker deg en konsultasjonstime i Oslo
 2. Du sender oss et panorama røntgenbilde
 3. Du kommer på konsultasjonen og ut i fra røntgenbildet og dine ønsker, skriver vi en personlig behandlingsplan med prisforslag
 4. Etter du har bestemt deg å gjøre behandlingene hos oss i Budapest, tar vår kollega kontakt med deg og dere planlegger reisen og oppholdet
 5. Du ankommer til Budapest og får behandlingene
 6. Vi gir deg alle nødvendige dokumentasjon du skal sende inn til Helfo som gir deg et svar innen 12 uker*

*Hvor mye pasienten får igjen er umulig å svare på før refusjonskravet er saksbehandlet. Utenlandske tannleger kan ikke få refusjon fra Helfo, slik det er i Norge for tannleger med avtale om direkte oppgjør med Helfo. Pasientene må legge ut selv og søke om refusjon i ettertid (innen 6 måneder etter tannbehandlingen)

Støtte til tannimplantat og mer

Helfo kan refundere for:

 1. Midlertidig protese - etter tanntrekking, før implantering
 2. Fast protetikk: kroner og bro eller protese
 3. Tannimplantat
 4. Skallfasetter

NB! Det ytes ikke stønad for midlertidige kroner.