Retningslinjer for personvern

Din sikkerhet er vår prioritet

Personvernerklæring

PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson, som for eksempel navn, kontaktinformasjon, IP-adresse, helseopplysninger eller medisinske vurderinger. Personopplysningsloven bestemmer hvordan Tannhelseklinikk SolDent skal behandle disse opplysningene. Personopplysningsloven stiller krav til behandling av personopplysninger (blant annet helseopplysninger) som vi er pålagt å følge. Vi forholder oss til helselovenes regler for behandling av personopplysninger. Andre relevante helselover inkluderer blant annet helsepersonelloven, pasientjournalloven (inklusive pasientjournalforskriften), pasient og brukerrettighetsloven og helsearkivloven. Disse finner du mer informasjon om på www.lovdata.no.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Behandling av personopplysninger vil si enhver bruk av personopplysninger. Blant annet innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, utlevering, og sletting. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven. Tannhelseklinikk SolDent er behandlingsansvarlig for personopplysningene innhentet gjennom denne nettsiden, og informasjon du har opplyst om på en av våre tannklinikker, eller medisinske vurderinger og behandlinger utført av våre tannleger. Som behandlingsansvarlig bestemmer Tannhelseklinikk SolDent formålet med behandlingen av personopplysningene og er ansvarlig for å sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

DINE RETTIGHETER

Du har til en hver tid rett til innsyn og retting av dine persondata. Du har også rett til å kreve at Tannhelseklinikk SolDent sletter dine personopplysninger dersom vi innehar unødvendige opplysninger, eller det ikke lenger er nødvendig å ha opplysningene. Har du spørsmål angående dine personvernopplysninger, se mer informasjon under punket «dine rettigheter» lenger ned på siden. Vi ber deg om ikke å sende personsensitiv informasjon på e-post. Vi holder til i Fény utca 2, 1024 Budapest, Ungarn.

COOKIES

En cookie er en fil som gjenkjenner nettsteder du har besøkt tidligere, og benyttes på de aller fleste nettsider for å bedre brukeropplevelsen. Denne nettsiden benytter cookies for å analysere besøkendes atferd. Dette for å utvikle og forbedre nettsidene og våre produkter, sikre at nettsidene fungerer, og for markedsføringsformål som for eksempel å måle effekten av vår markedsføring på nett. Cookies kan lagre brukerinnstillinger og annen informasjon, og du kan stille inn nettleseren din til å avvise cookies.
Den reviderte ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) krever at websider informerer publikum om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte «cookie paragrafen» sier følgende: § 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies. Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette.
Ved å bruke denne nettsiden godkjenner du at vi setter cookies i din nettleser. Du har til enhver tid mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

SOSIALE MEDIER

Vi ønsker å være tilgjengelig for våre pasienter i sosiale medier og har derfor profil på Facebook også. Formålet med disse sidene er å gjøre våre tjenester, vår kontaktinformasjon og åpningstider tilgjengelige for våre pasienter. Vi oppfordrer deg til ikke å dele personopplysninger gjennom sosiale medier. Spørsmål som innebærer deling av sensitive personopplysninger ønsker vi at du deler per telefon.

På tannklinikkene

PERSONOPPLYSNINGER HOS TANNLEGEN

Vi samler kun inn personopplysninger som er nødvendige for å kunne tilby våre tjenester. Hovedformålet for behandlingen av dine personopplysninger er å yte forsvarlig tannbehandling. De opplysningene vi behandler har vi fått av deg, fra andre helseinstanser (med din godkjennelse) hvor du har mottatt behandling, og fra prøver og medisinske vurderinger våre tannleger tar.
Når du blir diagnostisert eller mottar behandling plikter Tannhelseklinikk SolDent å registrere alle opplysningene som er nødvendige for å yte tannbehandling i våre systemer for pasientjournaler. Det stilles lovkrav til føring av pasientjournal og hvilke opplysninger som skal nedskrives. Journalen kan inneholde kontaktinformasjon, nærmeste pårørende, sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, hvilke medisiner du bruker, diagnoser, røntgenbilder og lignende.

PASIENTJOURNALEN

Opplysningene lagres i din personlige journal. Denne oppbevares i minimum 10 år før den blir deponert (jf. arkivloven og pasientjournalloven), eller til kundeforholdet mellom deg og Tannhelseklinikk SolDent er avsluttet. Kun ansatte i Tannhelseklinikk SolDent har tilgang til journalen, og journalen kan fremvises til konsulterende behandler eller ved henvisning til spesialist.
Du har rett til innsyn, retting, sletting og flytting av journalen til annen behandler. Retten til sletting gjelder imidlertid ikke dersom opplysningene er nødvendig for at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, den er nødvendig for allmenhetens interesse knyttet til folkehelse og videre når den er nødvendig for arkivformål i allmenhetens interesse. Det er særregler for oppbevaring og sletting av helseopplysninger, bl.a. i pasientjournalloven §25, helsepersonelloven §§ 42 og 43 og journalforskriften §§ 13 og 14.

TAUSHETSPLIKT

Alle medarbeidere i Tannhelseklinikk SolDent som behandler dine helseopplysninger er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder andre som behandler personopplysninger på våre vegne, som annet helsepersonell eller andre helseforetak. Andre helseforetak eller annet helsepersonell vil være aktuelt ved for eksempel tverrfaglig behandling (som for eksempel rotkanal spesialist) eller ved henvisning til spesialist.
Journalen deles ikke med mindre det er nødvendig for videre behandling. Som pasient har du rett til å motsette deg slik utlevering, og opplysningene som eventuelt deles er begrenset til det som er nødvendig. Vi deler kun slik informasjon dersom det etterspørres av samarbeidende personell, eller dersom det er pålagt ved lov. Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Dine rettigheter

INNSYN, RETTING, SLETTING OG BEGRENSNING

Du har rett til innsyn i og retting av egne personopplysninger. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes. Når det gjelder opplysninger i pasientjournaler så er adgangen til å få opplysninger slettet begrenset på grunn av regler i helsepersonelloven.
Du har rett til å kreve at vår behandling av personopplysninger om deg begrenses dersom du mener at personopplysningene vi har lagret om deg er unøyaktige. Da kan behandlingen begrenses i perioden det tar for å kontrollere om personopplysningene er riktige. Du har også rett til å kreve at vår behandling av personopplysninger om deg begrenses dersom du mener at vår behandling av personopplysninger om deg er ulovlig, eller dersom Tannhelseklinikk SolDent ikke lenger har behov for personopplysningene, men du behøver disse til å fastsette eller gjøre gjeldende rettskrav.

RETT TIL DATAPORTABILITET

Du har rett til å ta med deg dine personopplysninger fra Tannhelseklinikk SolDent til en annen, tilsvarende aktør. Dette kalles dataportabilitet. Denne retten gjelder kun dersom behandlingen av dine personopplysninger skjer på bakgrunn av et samtykke fra deg eller i forbindelse med oppfyllelse av en avtale mellom deg og Tannhelseklinikk SolDent. Opplysningene kan utleveres til deg eller sendes direkte til din nye tannlege med din godkjennelse. Vi gjør oppmerksom på at retten til dataportabilitet ikke har noen innvirkning på våre plikter til oppbevaring av din pasientjournal.

RETT TIL Å KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du er uenig i hvordan vi behandler personopplysninger. Dette kan du lese mer om på Datatilsynet sine nettsider:
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/